Les APEU, una realitat

29 desembre, 2020

Amb el suport del 88% de la Cambra, el Parlament ha aprovat finalment la Llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).

Aquest nou instrument de col·laboració publicoprivada, de naturalesa privada, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, permetrà impulsar projectes de millora i dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) arreu del país incentivant la captació d’inversions, la millora de l’entorn urbà, la gestió de serveis compartits i o el reforç de la seguretat, entre d’altres.

Una eina de promoció i de gestió essencial per als PAE (així com d’altres àrees d’activitat econòmica) que podrà ser promoguda pels titulars de dret de possessió d’almenys el 25% de les naus i parcel·les sense construcció amb accés directe a la via pública que representin com a mínim el 25% de la superfície construïda que es proposin d’incloure a l’àmbit de l’APEU, qualsevol associació empresarial territorial que hagi desenvolupat la seva activitat a la zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys, o el mateix Ajuntament, si compta amb un informe favorable d’una organització empresarial territorial representativa de la zona afectada.

Una eina, però, que requerirà d’un gran esforç per a la seva constitució ja que, en un procés que en cap cas serà inferior als 8 mesos, els impulsors hauran de presentar a l’Ajuntament diverses memòries justificatives tècniques i econòmiques per iniciar la seva tramitació i caldran tres aprovacions per ser ratificada (una inicial per part de l’Ajuntament, una segona per majoria simple de com a mínim el 50% dels titulars de l’àmbit delimitat i una tercera i definitiva pel Ple de l’Ajuntament). Un procediment garantista que ha de vetllar per una figura que obligarà a tots els titulars de dret de possessió de naus i parcel·les sense construcció a participar econòmicament de l’APEU i que permetrà el suport econòmic de les institucions públiques. Una figura veritablement publicoprivada.

Per la nostra part, i emmarcats pel programa PAE3040, des de la UPIC ens comprometem a impulsar les APEU com a motor de transformació dels Polígons d’Activitat Econòmica i el teixit empresarial del nostre país, i ens emplacem els propers mesos a treballar de la mà d’associacions de PAE, administracions públiques i cambres de comerç perquè aquesta figura esdevingui realitat arreu del territori.

tornar a inici