TRAINING

Les Cambres ofereixen una àmplia oferta de cursos adreçats a millorar les competències professionals, en diferents àmbits de gestió de l’empresa, amb l’objectiu de guanyar competitivitat.

17/05/22 Webinar Protecció de Dades_ Outlier Consulting

Més informació:
Descarregar PDF