Compromesos amb els PAE

Ens comprometem i treballem per i amb les associacions, les empreses i el territori incorporant en totes les actuacions que els oferim tres valors, Intel·ligència, Sostenibilitat i Innovació, els quals representen la nostra singularitat com a entitat, plenament alineats amb els Objectius de Desenvolupament sostenible 2030.

INTEL.LIGÈNCIA

pragmàtica
i eficient

SOSTENIBILITAT

social,
econòmica
i mediambiental

INNOVACIÓ

generadora
de valor

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els ODS són la guia del desenvolupament global mundial fins al 2030 i suposen una oportunitat única per millorar el planeta.
A la UPIC estem compromesos amb l’agenda 2030 mitjançant la nostra contribució de manera específica en 6 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.