PARTNERS

Des de la UPIC treballem en partenariat amb empreses privades especialitzades en els àmbits de la mobilitat, la gestió de residus, l’eficiència energètica, la connectivitat en xarxa, la seguretat, les centrals de compres i la planificació urbanística, entre d’altres, per oferir als nostres clients assessorament, formació, disseny i implementació de projectes tècnics.

Solucions claus en mà per a necessitats concretes de millora i modernització dels Polígons d’Activitat Econòmica.