17 APEU A DEBAT AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA UPIC

21 de July de 2022

El passat 4 de juliol es va celebrar al Hub Digital de la Cambra de Barcelona la Jornada “Les APEU a debat” on Jordi Carbonell, Subdirector d’Inversió Industrial de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, Presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona i representants de 17 PAE d’arreu de Catalunya van reflexionar sobre les oportunitats i les barreres existents en el procés d’estudi i gestió per a la constitució de les seves APEU.

La intervenció inicial d’en Xavier Sunyer, President de la UPIC i vocal del Comitè executiu de la Cambra de Barcelona, va donar pas a la de Jordi Carbonell, qui va exposar el camí recorregut fins l’aprovació de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, l’oportunitat generada per aquest nou instrument jurídic, el suport de la Conselleria amb l’atorgament de subvencions i seguiment tècnic, així com el suport jurídic realitzat fins a la data. Eva Menor, per la seva part, va indicar també la ferma voluntat de la Diputació de Barcelona en promoure la implantació d’APEU en la seva demarcació, en la línia ja desenvolupada històricament en el suport a l’associacionisme als PAE, incidint en el suport facilitat a tots els municipis que han sol·licitat un ajut tècnic i econòmic per analitzar la viabilitat de la seva implementació.

Posteriorment, les entitats públiques i privades impulsores d’APEU en municipis com Barberà del Vallès, Les Preses, Manresa, Mollet, Riudellots de la Selva, Rubí o Vic, entre d’altres, van analitzar de la mà de la Sònia Bartrés totes les problemàtiques que han hagut d’afrontar aquests darrers mesos, però també les oportunitats que aquest nou instrument jurídic aportarà al teixit empresarial ubicat a PAE i als seus territoris.

Tot seguit des de Manresa, Olèrdola i Riudellots de la Selva es va aprofundir en com estan gestionant les seves APEU. Montse Ambrós, gerent dels PAE de Bufalvent, Els Dolors, Els Trullols i Pont Nou, va incidir en la gran implicació del seu teixit empresarial i l’Ajuntament aportant una alta dedicació i recursos al projecte, ja molt a prop d’ultimar els darrers documents per anar a aprovació inicial. Lucas Ramirez, alcalde d’Olèrdola i impulsor del projecte de l’APEU al PAE de Sant Pere Molanta, va traslladar la seva visió de l’APEU com una gran oportunitat de millora del territori i la pedagogia que s’ha realitzat aquests mesos de la mà de la UPIC, com a gestor tècnic, i amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, tant dins de l’Ajuntament com amb l’Associació de Propietaris del polígon. Finalment, Ruben Hernandez, gerent de l’APRS, va explicar el procés de constitució de l’APEU, actualment ja aprovada inicialment per part de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb l’acompanyament tècnic de la UPIC. La seva alcaldessa, Montserrat Roura, va confirmar la seva implicació i suport en el projecte, convençuda de les oportunitats que aquest genera en el territori.

Finalment, Sílvia Solanellas va exposar les conclusions de la jornada, amb la necessitat de la millora de disponibilitat de dades, de formació tècnica i jurídica dels equips tècnics municipals, la importància de tenir 2 APEU ja aprovades inicialment (Les Preses i Riudellots de la Selva) que obren el camí a les que es troben en curs (Olèrdola és la següent amb l’aprovació inicial a principis d’agost), la necessitat de disposar d’un Reglament que detalli les especificitats de la Llei o la valoració positiva d’aquest nou instrument jurídic com un cas eficient i eficaç de la col·laboració publicoprivada.

back to News