APOSTEM PER LA INNOVACIÓ I LA CREATIVITAT?

21 de April de 2021

La transformació del model social i econòmic actual passa, ineludiblement, per la identificació dels reptes que ens plantegen els nostres territoris i el disseny i la implementació de les solucions més adequades en cada cas. Avui 21 d’abril, dia mundial de la innovació i la creativitat, ens refermen en la nostra aposta de treballar pels Polígons d’Activitat Econòmica, de la mà del seu teixit empresarial i administracions públiques, des d’una mirada transversal amb valors i elements propis del segle XXI.

La digitalització, la sostenibilitat, la connectivitat i l’eficiència són en tant en quant integren la humanització, la perspectiva de gènere i la creativitat, i els PAE ni són ni han de ser espais aliens a aquesta nova manera d’entendre i de fer. Els PAE han d’esdevenir veritables ecosistemes que liderin amb passió els nous paradigmes basats en el talent i la innovació, i des de la UPIC continuarem treballant perquè aquesta transformació esdevingui realitat.

back to News