DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA ALS PAE

28 de April de 2022

La digitalització dels PAE i les empreses que hi treballen és un repte per a tots els implicats en la seva gestió, la transformació digital ens permetrà comunicar-nos millor però també ser més eficients i sostenibles en la nostra gestió diària. És en aquest punt i en el marc dels ajuts del Next Generation que apareixen diferents programes per establir i reforçar les estructures digitals arreu del territori, subsanant les possibles deficiències, i entre aquest el programa Unico del MINECO.

La UPIC està treballant en aquest tema de la ma del territori i els operadors de xarxa de fibra òptica per ajudar a proporcionar la millor cobertura de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat.  Hi ha grans oportunitats en aquest camp tant per donar cobertura amb fibra òptica als PAE, com per desplegar xarxes de telecomunicacions dins dels PAE i/o connectar les empreses privades a la xarxa. 

A la UPIC hem analitzat les dades provinents d’aquest programa per veure en quina situació es troben els diferents PAE a Catalunya i quins compleixen els requisits establerts. Usant eines GIS hem superposat les zones subvencionables (anomenades Zones Blanques o Zones Grises) amb els PAE. 

El resultat obtingut l’hem traslladat al territori, cambres, associacions i entitats territorials per validar la seva exactitud i conèixer la necessitat del desplegament i l’interès de les empreses en participar en possibles convocatòries juntament amb les operadores que executaran els projectes subvencionables.

back to News