LA MOBILITAT ALS PAE, FACTOR CLAU PER LA COMPETITIVITAT

22 de April de 2021

Durant els quinze anys de trajectòria, dedicats a la defensa dels interessos de les àrees industrials del país, a la UPIC hem constatat que la mobilitat als polígons industrials és un factor clau per a la millora o pèrdua de competitivitat d’un territori. Cada vegada es fa més necessari que administracions locals i associacions empresarials vagin alineades en aquest àmbit, donat que en la gran majoria de PAE la mobilitat és un factor de conflicte, ja que no ha estat correctament planificada, i les necessitats actuals sobrepassen de llarg les previsions inicials. Si hi afegim el vector de la sostenibilitat, ens adonem que els PAE no satisfan les demandes ni de les empreses ni de les persones que hi treballen.

Des de la UPIC gestionem la mobilitat als PAE de forma integral, oferint assessorament i implantació de projectes que condueixen a accions concretes de millora i orientació sostenible. Per fer-ho estem molt amatents als ajuts dels fons europeus Next Generation per a desenvolupar projectes tractors als PAE de Catalunya, i treballem amb xarxa amb l’acompanyament i confiança d’entitats com l’ATM, amb la qual participem del Consell de Mobilitat Ampliat, o de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva qui recentment ens ha encarregat l’elaboració d’un estudi de mobilitat del polígon del municipi.

back to News