LA UPIC ADVOCA PER L’ASSOCIACIONISME I LA MODERNITZACIÓ DELS PAE AL PARLAMENT DE CATALUNYA

13 de March de 2024

El 15 de febrer va marcar una fita per a la nostra entitat ja que la Comissió d’Empresa i Treball del Parlament de Catalunya va sol•licitar a la nostra directora, Sílvia Solanellas, informar sobre la situació dels polígons industrials al nostre país.

Després de contextualitzar les principals dades del sector, i mostrant-se a favor de qualsevol legislació que impulsi els Polígons i les empreses que acullen, va declarar que la UPIC estarà a favor d’una possible nova Llei de Polígons sempre i quan aquesta reculli l’obligatorietat que els governs locals retornin un percentatge de l’aportació fiscal de les empreses aplicant-lo al manteniment dels PAE.

En aquesta línia, va advocar també per la necessitat que el Govern de Catalunya doni suport als PAE en línia amb el Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025, atenent la necessitat urgent de modernitzar uns espais que repercuteixen directament en la competitivitat de les nostres empreses. Un suport que s’hauria de traduir en una inversió econòmica en infraestructures i en un suport continuat més enllà d’enguany a la constitució d’APEU a Catalunya, en una línia similar a l’endegada a la Comunitat Valenciana.

Una intervenció que va facilitar que una setmana més tard es reflectís una partida de 25M€ en la proposta de pressupostos del Govern de la Generalitat, pendents d’aprovació. 

Cal subratllar la feina endegada els darrers mesos per la UPIC amb el suport del nostre partner OUA CIAE amb la diagnosi de les infraestructures dels PAE de Valls, Castellolí, La Pobla de Claramunt, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, a partir de la preocupació de l’ASSEM de Valls i l’Associació dels Plans i el suport dels seus respectius Ajuntaments. Una feina que ens han permès començar a obtenir dades reals de l’estat actual dels nostres PAE, i que els propers mesos estendrem a més territoris. 

Intervenció Sílvia Solanellas UPIC Parlament de Catalunya 2024

back to News