LA UPIC I L’ODEE UNEIXEN FORCES PER PROMOURE LA PRESÈNCIA DE LA DONA EN EL SECTOR INDUSTRIAL I LOGÍSTIC

20 de October de 2021

La Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) i l’Observatori de Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Barcelona hem promogut la signatura d’un conveni per introduir la perspectiva de gènere en la creació i la dinamització d’associacions empresarials als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Catalunya.

El conveni té com a objectiu reforçar el paper de la dona en l’àmbit de la indústria i la logística. Fent ús de les polítiques de gestió de persones, es vol fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes en el sector industrial, promoure el desenvolupament professional de les dones en condicions d’igualtat, així com incrementar la seva presència en posicions directives i òrgans de decisió.

L’acord s’ha signat a la seu de la corporació entre la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, i el president de la UPIC, Xavier Sunyer.

En el marc del conveni i per fomentar la presència de la dona, la UPIC i l’ODEE han previst diverses accions, com és un acte que se celebrarà l’any vinent adreçat a les dones que estan desenvolupant la seva carrera professional en el sector industrial. També es difondrà el Manual de comunicació no sexista, que recentment ha publicat l’ODEE, per ajudar les empreses a transformar els hàbits lingüístics adquirits, que perpetuen la invisibilització de les dones en l’àmbit empresarial. A més, en alguns casos, s’adaptarà el manual perquè serveixi com a eina per trencar les dinàmiques sexistes d’alguns sectors industrials encara molt masculinitzats.

En aquest sentit, la UPIC jugarà un paper transcendental, ja que s’encarregarà d’apropar i promoure la formació en igualtat que dissenyi l’ODEE amb la col·laboració del Departament de Formació de la Cambra de Barcelona. Per la seva banda, l’ODEE farà ressò de la trajectòria professional de les associades a la UPIC, que destaquen per emprendre accions d’igualtat de gènere dins la seva organització i de dones referents del sector.

A més a més, el conveni facilitarà l’accés de les dones membres de la UPIC a les activitats de participació i formatives que organitza la Cambra de Barcelona en matèria d’igualtat de gènere, entre les quals hi ha jornades, cursos, seminaris i workshops.

back to News