LA UPIC PRESENTA L’ESTUDI DE MOBILITAT DEL PAE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

26 de July de 2021

De la mà dels nostres partners de mobilitat, Assessoria d’ Infraestructures de Mobilitat la UPIC va presentar l’estudi del PAE de Riudellots de la Selva, un projecte impulsat per l’Ajuntament de la localitat i que s’ha treballat amb la participació i consens de l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS).

Els principals objectius de l’estudi han estat l’avaluació de la problemàtica actual relacionada amb la mobilitat, velocitats excessives, indisciplina vària i mancança d’aparcament, entre d’altres, derivades en part, per la nova tipologia d’empreses que s’estan establint al polígon industrial. En aquest sentit s’ha efectuat una diagnosi exhaustiva en 4 àmbits: Modes no motoritzats, transport públic, vehicle privat i aparcaments i s’han presentat una bateria de propostes de millora per a cada un d’ells.

back to News