LA UPIC PRESIDEIX UNA DE LES CINC COMISSIONS DE L’ELIEC

28 de July de 2021

L’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana 2020-2040 (ELIEC) ha aprovat el seu model de governança, amb una Oficina Tècnica coordinada per CIMALSA que comptarà amb el suport d’un Consell Assessor i un organisme de suport tècnic. Des d’aquesta Oficina Tècnica es coordinaran cinc comissions tècniques encarregades de gestionar la implantació dels 19 projectes i 60 mesures en què es concreta l’ELIEC.

La comissió “sòl logístic multimodal” serà presidida per Sílvia Solanellas, directora de la UPIC, que vetllarà, entre d’altres àmbits prioritaris d’actuació, per la revisió del marc regulatori en la promoció de sòl logísticoindustrial, la col·laboració amb l’INCASOL o la possible reconversió de sòl industrial a logístic.

back to News