L’APRS CELEBRA L’ASSEMBLEA ANUAL I PRESENTA EL PROJECTE DE COMUNITAT ENERGÈTICA ALS ASSOCIATS

10 de May de 2024

El dijous 25 d’abril va tenir lloc a la sala d’actes de l’empresa Concentrol l’assemblea anual de l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS), membre sde la xarxa UPIC, per presentar els comptes anuals i exposar l’informe de gestió de la junta actual. Els principals temes que es van tractar van ser l’ampliació de servei de vigilància del polígon, la inversió de 750.000 euros que efectuarà l’Ajuntament de Riudellots per arranjar un tram de l’Avinguda Mas Pins, i la instal•lació de tres desfibril•ladors al PAE, a les zones ponent, central i llevant, així com l’actualització dels directoris. D’altra banda, el gerent de l’APRS, Rubén Hernández va manifestar que pel 2024 la subvenció de l’ajuntament a l’entitat es manté en 30.000 euros.

A continuació, va tenir lloc la presentació del projecte de comunitat energètica que l’APRS està portant a terme conjuntament amb Prime Energy Rubau (empresa del grup Rubau) i Solventa 6. En aquest punt, Joaquim Bordoy, director corporatiu de Rubau, Ferran Garrigosa, director general de Prime Energy Rubau, i Alex Barceló, director general de Solventa 6, van explicar què és una comunitat energètica, quins serveis pot englobar i el projecte que s’ha elaborat pel polígon de Riudellots, fent especial èmfasi amb els beneficis que reportarà.

L’acord entre aquestes empreses i l’APRS té com a prioritat promoure la sostenibilitat a partir de la utilització d’energia local renovable i està obert a incloure d’altres serveis que proporcionen les diferents filials de Grup Rubau i Solventa6, com ara el desenvolupament i la gestió integral de projectes de biogàs i biomassa, estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, gestió de residus, sanejament i tractament d’aigua, així com la rehabilitació d’edificis.

Segons Narcís Xifra, president de l’APRS, “l’acord que hem signat amb Grup Rubau i Solventa6 és un clar exemple del compromís del nostre polígon per l’economia circular i la promoció econòmica del nostre territori. La creació de comunitats energètiques permetrà als nostres associats produir, consumir, emmagatzemar i compartir energia renovable, la qual cosa suposarà un benefici econòmic per les nostres empreses a l’hora que es potenciarà la transició energètica del polígon cap a un model més sostenible.”

Per finalitzar el gerent de l’APRS, va explicar que l’associació havia sol•licitat la subvenció de la Generalitat de Catalunya per constituir-se com a oficina de transició energètica fet que podia suposar un avantatge per tot el projecte de sostenibilitat en el que l’entitat vol avançar.

back to News