L’ASSOCIACIÓ INDUSTRIAL OLESA CELEBRA L’ASSEMBLEA GENERAL AMB UNA PRESENTACIÓ DEL POUM

31 de October de 2022

El passat 27 d’octubre, l’Associació Industrial Olesa (ASINOL) entitat de la xarxa UPIC, va celebrar l’assemblea general, en la que van convidar a l’alcalde Miquel Riera perquè fes una presentació del pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat recentment. Riera va explicar que el nou POUM servirà per resoldre el problema de llicències del polígon Vilapou i donarà flexibilitat respecte al que preveia el POUM de 1993 per implantar noves activitats. Segons l’alcalde, es tracta d’una oportunitat per ordenar els polígons d’Olesa de Montserrat oferint una seguretat administrativa a les empreses que hi desenvolupen la seva activitat.

En el transcurs de l’assemblea, l’ASINOL va aprovar per unanimitat el canvi de junta directiva. Actualment, la presidència recau en Carme Pros de l’empresa Transports Generals d’Olesa, la secretaria en Xavier Llopart d’Hogava consulting, i la tresoreria en Mireia Moreno d’Okatent.

D’altra banda, es va informar de la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’ajuntament i de la subvenció de 8.000 euros que l’administració local ha destinat a l’ASINOL perquè desplegui el seu pla d’acció, centrat en la millora de la competitivitat dels 9 PAE de la localitat.

back to News