L’ASSOCIACIONISME, VECTOR CLAU DE COMPETITIVITAT AL CCVOCC

28 de June de 2022

El passat 13 de juny vam participar com a relators a una de les taules de treball sectorials de la jornada “Les associacions i entitats de gestió dels polígons: vectors claus de competitivitat” organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental dins del seu Pacte per la Reindustrialització, a la seu del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa.

Amb la participació de representants tècnics i polítics de l’àmbit de la promoció econòmica de diferents municipis de la comarca, així com d’associacions i entitats de gestió de polígons d’activitat econòmica, es va presentar l’avanç del “Pla d’actuació de les entitats de gestió als PAE del Vallès Occidental” i es va compartir una Taula d’experiències a l’entorn de residus, inversions, humanització, associacionisme, seguretat i col·laboració publicoprivada.

Així mateix, es van treballar 4 taules sectorials amb una ronda de bones pràctiques en els àmbits de l’energia i els residus, els serveis i la seva modernització, la cooperació publicoprivada i la promoció industrial, aquesta darrera amb la participació activa de la UPIC.

back to News