LES OTC SOM COMUNITATS I BCL LOGISTICS GREEN DEAL, AMB ELS NOSTRES ASSOCIATS DE VALLS I GAVÀ

13 de March de 2024

En el marc dels ajuts Next Generation d’impuls a les comunitats energètiques, els darrers mesos s’han atorgat subvencions a diverses entitats per crear Oficines de Transformació Comunitària (OTC) i dur a terme accions de sensibilització, anàlisi i assessorament tècnic, jurídic i administratiu per crear les esmentades comunitats.

Dues d’elles, Som Comunitats i BCL Logistics Green Deal, ens van proposar d’oferir un pilot a una de les nostres entitats associades, proposta que vam compartir immediatament amb totes elles arrel de l’oportunitat i el valor afegit que se les podia oferir.

Finalment, han estat l’ASSEM (Associació d’Empresaris i Empresàries del Polígon Industrial de Valls) i l’AEPEG (Associació d’Empresaris del Parc Empresarial de Gavà), les quals han accedit a rebre aquest pilot, els resultats del qual seran visibles abans d’estiu.

back to News