L’IDAE OBRE AQUEST DESEMBRE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER PROJECTES PILOT SINGULARS DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES

5 de December de 2022

El pròxim 19 de desembre s’obre la presentació de sol·licituds de subvencions de l’IDAE en el marc del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques. Aquesta línia d’ajuts està englobada en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.

L’objectiu és el foment de la constitució d’aquestes entitats per garantir la transició energètica i la descarbonització de l’economia europea el 2050. Així doncs, els projectes subvencionables en aquesta convocatòria estaran enfocats a projectes tant de producció amb energies renovables com d’eficiència energètica o mobilitat sostenible. A més a més, podent incorporar sistemes de gestió de la demanda com, per exemple, l’emmagatzematge energètic.

La subvenció referida es presenta en dues convocatòries, coincidents amb dates de presentació, amb dotació pressupostària diferenciada (10 milions d’euros en la tercera i 30 milions d’euros en la quarta convocatòria). La tercera convocatòria està destinada a projectes petits i mitjans (fins a 1 M€) i la quarta a projectes grans (superior a 1 M€), i en ambdós casos es podran presentar projectes fins al 13 de febrer de 2023. A efectes formals els ajuts s’atorgaran a través d’una subvenció a fons perdut un cop es verifiqui l’execució del projecte i se’n certifiqui la inversió. I per facilitar el finançament dels projectes, el 80% de l’ajuda es podrà anticipar al beneficiari.

back to News