PARTICIPEM AL PLA DIRECTOR DE POLÍGONS DE TERRASSA

31 de October de 2022

El passat 11 d’octubre vam participar a la 2a sessió de la Taula de Treball d’Urbanisme i Sostenibilitat dins del Pla Director de PAES de Terrassa impulsat per l’Ajuntament.

Juntament amb d’altres entitats de la ciutat i el territori, vam poder debatre en una sessió molt dinàmica els reptes que tenim identificats d’un teixit empresarial implantat en uns polígons molt consolidats, amb mancances d’infraestructures modernes i amb problemàtiques que cal revertir. Els més de 16 polígons industrials en actiu requereixen de solucions molt adaptades a les seves especificitats – no podem comparar Can Parellada amb La Grípia, per exemple.

Tanmateix, tots ells comparteixen unes necessitats que són bàsiques al s.XXI a l’entorn de l’Agenda 2030 com la digitalització, la transició energètica, la ciberseguretat, la mobilitat sostenible, etc.

back to News