PER UNA MOBILITAT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

28 de September de 2022

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i l’Ajuntament de Sitges van celebrar el passat 16 de setembre una Jornada sobre Mobilitat i Turisme amb visió de gènere. Amb la benvinguda inicial de la Consellera Tània Verge i l’alcaldessa de Sitges Aurora Carbonell, les dues taules rodones que es van celebrar a continuació van desgranar els principals reptes sobre mobilitat i turisme en clau de gènere.

Des de la UPIC vam participar a la taula de rodona sobre mobilitat conjuntament amb Mercè Rius, directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat i Mayte Castillo, directora de Rodalies de Catalunya, durant la qual vam instar a la necessitat de millorar l’accessibilitat i la seguretat als polígons d’activitat econòmica, tot dotant-los de major planificació creant corredors segurs, serveis de transport a la demanda i millora de les infraestructures com l’enllumenat. Tot un conjunt d’accions amb la necessària complicitat entre l’administració pública i el sector privat.

back to News