PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A LA CAPTACIÓ I DINAMITZACIÓ D’ACTIVITAT ECONÒMICA DELS PAE DEL BERGUEDÀ 2022

3 de May de 2021

Divendres passat vam tenir el plaer de presentar el “Pla d’acció per a la captació i la dinamització d’activitat econòmica dels PAE del Berguedà 2022” endegat per la UPIC amb l’acompanyament de Mònica Roca i Aparici, presidenta de la Cambra de Barcelona, David Font, alcalde de Gironella, Lluís Vall i Carrillo, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Joan Boix, president de la Cambra del Berguedà i Xavier Sunyer Deu, president de la UPIC.

Ha estat aquest un projecte a iniciativa de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà que permetrà impulsar la comarca com a destí d’inversió d’activitat econòmica i assolir nivells de competitivitat que permetin la retenció de talent i la generació de projectes empresarials innovadors i sostenibles a partir de l’IMAB (Índex d’Atracció d’Inversió Municipal del Berguedà).

Voldríem agrair la col·laboració de Carlos Perramon, Director comercial de l’Incasol, Bàrbara Minoves, Directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a les Comarques Centrals, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), així com de Santi Macià i Jordi Boixader, tècnic especialista de PAE i Cap de la Subsecció d’Innovació del Desenvolupament Econòmic OTEDE, respectivament, de la Diputació de Barcelona, per haver-hi aportat la seva visió i expertesa.

El Berguedà pot esdevenir un destí d’inversió d’activitat econòmica i assolir nivells de competitivitat que permetin la retenció de talent i la generació de projectes empresarials innovadors i sostenibles si administracions i empreses són capaços de formar una veu única amb l’objectiu de transmetre els actius estratègics i els trets diferencials de la comarca.

Aquesta és una de les principals conclusions del Pla d’acció per a la captació i la dinamització d’activitat econòmica dels PAE del Berguedà 2020-2022, un projecte que recull informació de valor afegit sobre l’economia del Berguedà i anàlisis detallades sobre el seu ecosistema econòmic, així com propostes i eines per guiar la presa de decisions orientades a l’assoliment d’aquest objectiu.

La Cambra del Berguedà recolza amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) aquesta iniciativa, que ha estat presentada aquest divendres a Gironella amb la participació de la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca i Aparici, el president de la Cambra del Berguedà, Joan Boix, el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, i la directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), Sílvia Solanellas.

El document, elaborat per la Unió de Polígons Industrials de Catalunya a petició de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, destaca que la competitivitat de la comarca haurà de venir impulsada per un teixit industrial fort i ben posicionat a nivell país. En aquest sentit, seria necessari crear una nova marca industrial i saber traslladar als inversors els trets que diferencien el Berguedà de la resta de comarques.

Accions prioritàries

El partenariat entre el teixit empresarial i les administracions és el primer dels 4 programes estratègics d’actuació definits al pla, que han de permetre rellançar l’activitat econòmica del Berguedà i, en especial, dels seus municipis amb disponibilitat, present o futura, de sòl industrial.

Entre les accions que es proposen, es troba la consolidació de la Taula Interdepartamental promoguda al 2011 per coordinar estratègies i esforços, i l’actualització de la informació de sòl i sostre disponible mitjançant un Servei de Localització Empresarial específic per impulsar projectes d’ampliació d’activitats existents i d’atracció de nous projectes “greenfield” al territori.

També es proposa reforçar el servei d’atenció a les inversions de l’ADB amb la denominació específica “Invest in Berguedà”, impulsar l’associacionisme als PAE de la comarca amb més representativitat industrial (Berga, Puig-reig i Gironella), i estimular projectes de localització innovadors i sostenibles als espais singulars de les colònies industrials.

La capacitat d’atracció i retenció de talent és la segona línia d’actuacions proposades al pla per rellançar l’economia berguedana, on es troben, entre d’altres, la creació d’un Portal de l’Emprenedor i promoure la col·laboració entre startups industrials i entitats dedicades a la recerca, així com la creació de projectes a l’entorn de l’economia circular, la digitalització i la indústria 4.0.

Per tal de millorar la competitivitat dels PAE, es recullen propostes com impulsar projectes d’intel·ligència competitiva amb la plataforma de comunitat virtual PAE3040, la reconversió de les colònies industrials amb la col·laboració de les administracions, reforçar les línies de transport a demanda i promoure iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i implementació d’energies renovables.

Per últim, cal posicionar el Berguedà com a hub d’activitat econòmica, motiu pel qual el pla incideix en la idea d’una marca industrial que posicioni la comarca com a bressol de la revolució industrial que ha sabut transformar-se en un territori sostenible i innovador. En aquest sentit, es recomana crear una xarxa d’ambaixadors i ambaixadores que donin a conèixer el territori, participar en esdeveniments i xarxes nacionals i internacionals per captar activitat, reforçar el sentiment de pertinença a la comarca, i reunions periòdiques amb professionals residents al Berguedà per crear projectes col·laboratius, entre d’altres.

Diagnosi del territori

L’economia del Berguedà està dominada pel sector serveis, mentre que la indústria només representa el 18,73% dels llocs de treball a la comarca i el 12,32% de les empreses. El pla identifica 17 Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) amb una superfície total de 221,24 Ha distribuïts en 8 municipis, tot i que els principals operatius es troben a la capital, Berga, i el municipi de Puig-reig.

Encara que el sector industrial té un pes modest al conjunt de l’economia berguedana, s’han identificat 60 empreses industrials tractores ubicades al Berguedà de sectors com l’alimentació i el carni, el tèxtil, la maquinària i els béns d’equipament i l’enginyeria i l’obra civil, companyies innovadores, però també poc internacionalitzades i amb escàs reconeixement al seu territori d’origen.

La històrica fuga de talent que pateix, la manca d’oferta de sòl industrial ajustada a demanda existent i l’insuficient estat de conservació dels PAE són algunes de les principals debilitats de la comarca, a les quals cal sumar l’impacte de la pandèmia sobre l’empresariat i l’ocupació. Per contra, la comarca compta amb fortaleses com la consolidació econòmica als PAE, la seva xarxa viària, la qualitat de vida i el caràcter incipient de projectes sobre sostenibilitat i eficiència energètica.

Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà

Amb l’objectiu de conèixer de les principals capacitats municipals per captar o retenir activitat, així com els principals dèficits que provoquen desinversions i fuga de talent, la UPIC ha dissenyat l’Índex d’Atracció d’Inversió al Berguedà (IMAIB), un índex sintètic que engloba variables clau com la població activa, les infraestructures, el teixit empresarial o la superfície d’activitat econòmica, entre d’altres.

Dels 14 municipis berguedans amb sòl industrial analitzats, Puig-reig, Berga, Gironella i Olvan són els millor posicionats per atraure inversions, seguits per Casserres, Guardiola de Berguedà, Bagà i Avià.

back to News