PRESENTACIÓ del “PLA D’ACCIÓ PER A LA CAPTACIÓ I LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DELS PAE DE PALAFRUGELL I EL SEU TERRITORI”

27 de February de 2022

El passat 23 de febrer la UPIC va presentar a les empreses dels PAE de Palafrugell i el PAE Riera d’Escalanyà de Palafrugell i Begur l’estudi encarregat per l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell al Centre Municipal d’Educació del municipi.

La jornada, que va comptar amb l’assistència dels Primers Tinents d’Alcalde de Palafrugell, Joan Vigas Bonany, i de Begur, Eugeni Pibernat Roig, va venir especialment marcada per la participació de les empreses assistents, en la línia del principal objectiu del document, un pla d’acció orientat a resultats. Entre elles caldria destacar TESA, amb la seva directora Margarida Matas, presidenta de l’Associació dels PAE de Palafrugell i Riera d’Esclanyà de Begur, i Sarfa-Grup Moventia, amb Enric Gimeno gerent i membre del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Palamós. 

Els reptes presentats s’articulen entorn 12 grans eixos d’actuació englobats en 4 programes estratègics: Un teixit empresarial fort, Cap a uns PAE competitius, Cap a uns PAE ecosostenibles i Palafrugell, hub d’activitat econòmica.

back to News