PRESENTACIÓ DELS NOUS INDICADORS DE PROGRÉS I BENESTAR DE LA CAMBRA DE BARCELONA

28 de September de 2021

El sistema d’Indicadors de Progrés i Benestar, elaborat i presentat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona, vol anar més enllà del PIB i identifica i analitza altres variables clau per tenir una visió completa de la realitat multidimensional d’un país a través de quatre  conceptes:  progrés, benestar, sostenibilitat i qualitat del creixement, establint una comparativa amb els cinc principals països fundadors de la Unió Europea (Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos i Bèlgica.

Com a dades rellevants es destaca que  el progrés econòmic no s’ha traduït en benestar efectiu per a la població, donat que el consum privat i els salaris reals estan estancats a nivells de fa 20 anys. 

D’altra banda també es fa menció a que hi ha hagut progrés en termes de serveis públics bàsics, però la distància del nucli europeu és encara molt gran. 

Respecte a la sostenibilitat posa de manifest que Catalunya té grans dèficits en sostenibilitat ambiental i equitat generacional i posa enfàsi en que  El PIB explica “quant” es creix, essent tant o més important el “com” es creix: la qualitat del creixement.

Aquest sistema d’indicadors impulsat per la Cambra, posa de manifest  la necessitat de comptar amb un nou marc institucional sobre la base d’un ampli consens en favor d’un nou patró de creixement més resilient, equilibrat i sostenible.

back to News