RIPOLLET, RELAT DE CIUTAT

20 de May de 2021

Davant l’atzucac econòmic actual, un bon nombre de territoris han iniciat la seva particular cerca del relat que, com a municipi o comarca, haurà d’impregnar la seva estratègia socioeconòmica els propers anys. Ripollet n’és un.

Ahir vam participar a la sessió de treball organitzat per l’Ajuntament de la ciutat precisament per posar en comú, de forma conjunta amb els principals agents econòmics del territori, la visió sobre les futures dinàmiques globals de l’activitat econòmica, les condicions que haurien de complir els polígons industrials per treballar-les i el paper que haurien de jugar les entitats supramunicipals.

Cal destacar la presència activa de l’AER, Associació d’Empreses de Ripollet que la UPIC va ajudar a crear en el seu moment i que compta amb l’actualitat amb 26 empreses. Molt camí a recórrer, encara, a nivell d’associacionisme ja que el municipi, amb 9 PAE, ha patit importants deslocalitzacions que cal rebatre amb vectors claus com la formació/talent, l’expertesa del seu teixit productiu o la necessària transformació dels seus espais d’activitat.

Gràcies per convidar-nos!

back to News