Recollida mancomunada: Un model més sostenible per a empreses en entorns industrials

Arreu del territori, els establiments comercials, de serveis i industrials estan obligats a separar les diferents fraccions assimilables a residus municipals des del punt d’origen i a lliurar-les per separat per al seu posterior tractament i valorització. Els residus assimilables a municipals són aquelles deixalles que es generen fora de l’activitat principal de l’empresa, com a les oficines o als menjadors. Parlem sobretot de l’orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta. Les empreses poden gestionar la recollida dels residus pel seu compte o a través de serveis externs.

En el cas dels polígons industrials, ubicats normalment als afores de les ciutats, acostumen a quedar fora dels circuits de recollida dels municipis i són les empreses les responsables de la gestió dels seus residus industrials assimilables a municipals. A més, aquesta tipologia de residus s’acostuma a generar en quantitats poc significatives i algunes vegades s’acaba llençant tot junt als abocadors.

Una solució a aquesta problemàtica la presenta Prewaste, creant una recollida mancomunada dels residus assimilables. D’aquesta manera, les empreses agrupen els serveis i simplifiquen els processos de gestió, redueixen les emissions derivades de la logística, aconsegueixen reunir quantitats suficients per fer viable la segregació i el reciclatge dels residus, i economitzen els costos en dividir-los entre diverses empreses.

Com funciona Prewaste mancomunat?

L’equip consultor es reuneix amb els agents implicats i visita les empreses interessades a unir-se al circuit. A partir de la informació recopilada, es fa un estudi per analitzar la situació actual del polígon industrial i la viabilitat d’implementar la recollida mancomunada a través d’un mapatge de la generació de residus al polígon. Una vegada fets l’estudi i el disseny del circuit, Prewaste proposa estratègies per millorar els equips de segregació dels que disposen les empreses, ofereix assistència en tràmits de gestió de traçabilitat i actua com a intermediari entre empreses, transportistes i gestors per fer possible el circuit de recollida. A més, s’encarreguen de formar els treballadors dels polígons que hi participen per reduir la generació de deixalles i garantir la correcta implementació del pla de separació de residus desenvolupat.
Una vegada implementat el circuit, es fa un seguiment a través d’indicadors i reunions periòdiques amb les empreses. Com a servei addicional, faciliten la Declaració Anual de Residus Industrials (DARI).

Amb aquest servei de recollida, els treballadors dels polígons prenen una major consciència ambiental a través de les formacions amb exemples pràctics i les empreses tenen garantida una traçabilitat total dels seus residus. A més, Prewaste actua com a nexe d’unió entre els polígons i els diferents agents encarregats de la gestió de residus.

Durant el 2021, en el marc del projecte Simbiosi Industrial del Vallès, es van aconseguir valoritzar 22,1 tones de matèria orgànica i 3,6 tones d’envasos lleugers. Aquesta gestió eficient i, concretament, la reducció de viatges que es fan en mancomunar el servei, van propiciar una reducció de l’emissió d’11,8 tones de CO₂eq.

Actualment, aquest sistema s’està aplicant en polígons de Sant Quirze del Vallès, Sabadell i Barberà del Vallès. Gràcies a la col•laboració entre la UPIC i Prewaste, es continuen sumant empreses de Terrassa i Barberà al circuit, el què fa que sigui més eficient.

Es pot fer una anàlisi prèvia sense cost de la generació de residus de la vostra empresa i de les possibilitats d’implantació del projecte contactant amb Prewaste per telèfon al 93 315 72 56 o enviant un correu a consultoria@prewaste.com.

back to homepage