PARTNERS

Des de la UPIC treballem en partenariat amb empreses privades especialitzades en els àmbits de la mobilitat, la gestió de residus, la gestió de riscos i resiliència, l’eficiència energètica, la connectivitat en xarxa, la seguretat, la diagnosi d’infraestructures PAE, la protecció de dades i la planificació urbanística, entre d’altres, per oferir als nostres clients assessorament, formació, disseny i implementació de projectes tècnics.

ADAMO/MODI

Fibra òptica i 5G

Adamo és una empresa dedicada als serveis de telecomunicacions, que inclou el desplegament de xarxes de fibra òptica de la seva titularitat. Modi és una empresa dedicada a les instal·lacions i manteniment de xarxes de fibra òptica, telecomunicacions i d’integració de sistemes IoT.

En els darrers cinc anys Modi ha agafat com una de les seves línies d’especialització els desplegaments als polígons industrials de la mà del promotor i operador d’infraestructures Adamo, amb qui té no només unes condicions comercials molt favorables, sinó també unes condicions tècniques específicament pensades per aquests entorns.

Més Informació:
https://adamo.es
https://www.modisl.com

AQUATEC, Proyectos para el sector del agua, S.A.U.

Eficiència i transició energètica

Aquatec ofereix Solucions, serveis i tecnologia enfocats a l’eficiència, sostenibilitat i cura del medi ambient, per a reforçar l’activitat dels polígons industrials, àrees empresarials i parcs logístics, així com la indústria i els municipis. Estableixen la sinergia entre aigua, residus, energia i salut amb focus en la descarbonització.

L’empresa és especialista en la realització d’estudis d’eficiència i implantació d’energies verdes, en projectes d’aprofitament de residus amb enfocament «waste to energy», a més de projectes relacionats amb el cicle integral de l’aigua a la indústria amb optimització d’ OPEX i CAPEX, i projectes de recuperació d’ ecosistemes degradats o de resiliència d’indústria davant canvi climàtic, entre d’altres.

Tota aquesta oferta pivotada en dos eixos el de la digitalització per a la innovació i optimització de processos i el del disseny i implementació d’una estratègia d’ economia circular cap una transició sostenible del nostre entorn.

Més Informació:
https://www.suez.es

ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, SL

Mobilitat i accessibilitat

Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat (AIM) ofereix serveis integrals d’assistència tècnica a administracions públiques i empreses relacionades amb la planificació i gestió de la mobilitat, desenvolupant estudis, plans i projectes en tots els àmbits: trànsit, aparcament, transport de persones i de mercaderies, mobilitat en bicicleta, etc. L’empresa compta amb un equip consultor multidisciplinar i experimentat, que juntament amb els mitjans i eines de software per l’anàlisi avançat, permet prestar un servei de consultoria de mobilitat àgil i directe.

En els seus 18 anys d’experiència ha prestat suport a la major part de les administracions públiques i entitats catalanes amb responsabilitat sobre el sistema de mobilitat, redactant plans de mobilitat urbana i de polígons industrials, estudis d’avaluació de la mobilitat generada, estudis de trànsit, plans de transport, estudis i plans de seguretat viària, estudis i plans d’aparcament, estudis i projectes de mobilitat en bicicleta, etc.

Més Informació:
https://aimsl.com

ONSECUR

Seguretat i ciberseguretat

PREWASTE

Gestió de residus i traçabilitat

A Prewaste es dediquen a la transformació, gestió i comercialització de residus amb l’objectiu de convertir-los en recursos útils, basant els seus projectes en els principis de l’Economia Circular. Ofereixen una gestió de residus responsable que els permet assegurar la traçabilitat des del seu origen fins al destí final, sempre tenint en compte l’objectiu residu zero.

Treballen en diferents línies per poder oferir un servei i assessorament integral. La gestió de projectes sempre va acompanyada d’un equip de formació per assegurar la correcta implementació de les millores medioambientals i econòmiques proposades. També imparteixen formacions a mida en matèria d’economia circular, sostenibilitat i gestió de residus per empreses, associacions i tot tipus d’entitats.

A més, compten amb un departament d’Innovació dedicat a la transformació de residus i a la recerca de nous materials mitjançant estratègies d’ecoinnovació i ecodisseny.

Més Informació:
http://www.prewaste.com

GESA

Infraestructures i obra civil

GESA és un despatx professional especialitzat en el disseny de projectes i la direcció i gestió d’obres en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i el medi ambient.

Amb més de 25 anys treballant en el sector forma un equip pluridisciplinari d’enginyers, arquitectes i especialistes en diferents camps d’actuació que els permet oferir al client un servei global adaptat a les seves necessitats

Més Informació:
https://www.gesa.cat