ACORD AMB BARCELONA-CATALUNYA CENTRE LOGÍSTIC

6 de juliol de 2021

Dins de la col·laboració de BCL amb la Cambra de Barcelona, la UPIC donarà suport estratègic a Barcelona-Catalunya Centre Logístic a partir d’aquest mes de juliol en el desenvolupament de tres grans àmbits: gestió i infraestructures i serveis de transport, Objectius de Desenvolupament Sostenible i promoció econòmica i sòl logístic. L’objectiu principal és impulsar la col·laboració publicoprivada, aprofundir en el coneixement, la formació i la innovació i promoure l’anàlisi i el debat sobre el futur del sector logístic a Catalunya.

tornar a actualitat