Visita a les Cambres de Tortosa i Valls

13 de juliol de 2020

Aquesta setmana hem visitat els presidents i representants de les Cambres de Tortosa i Valls per analitzar la situació dels Polígons d’Activitat Econòmica en aquests dos territoris. Amb alguns d’ells associats a la UPIC, es va exposar la manca d’associacionisme existent i els principals dèficits i greuges d’aquests espais productius.

A partir del mes de setembre iniciarem actuacions concretes per identificar i treballar proactivament per ajudar a pal·liar la problemàtica existent.

tornar a actualitat