La renovació de les infraestructures als PAE, una realitat a abordar a curt i mig termini

20 de desembre de 2023

Aquests darrers mesos hem estat treballant amb els municipis de Valls a l’Alt Camp i a Castellolí, La Pobla de Claramunt, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí a l’Anoia, endegant un avantprojecte de l’estat actual de les infraestructures dels seus PAE.

En col·laboració amb l’enginyeria OUA CIAE, experta en el disseny i execució de projectes d’urbanització i reurbanització de Polígons d’Activitat Econòmica, hem analitzat l’estat d’infraestructures com el paviment, les voreres, l’enllumenat, la xarxa d’abastiment d’aigua o el clavegueram així com altres elements com la senyalització, el mobiliari, l’enjardinament o les zones verdes amb uns resultats que alerten de la situació soferta per molts dels PAE del nostre país.

Una realitat on molts PAE, especialment aquells construïts abans dels ’90, més de 540 arreu del país, acumulen dèficits de manteniment que es tradueixen en un impacte negatiu directe en la competitivitat del teixit empresarial que hi està establert. Una realitat que requereix d’una inversió de manteniment per part de l’administració pública, i en molta menor del sector privat, que cal afrontar amb caràcter immediat.

Esperem que aviat s’obri la convocatòria de la 3a edició del Pla de Modernització dels PAE per part de la Diputació de Barcelona, entitat que va apostar fermament per revertir aquesta realitat ja fa 2 anys i que ara caldria renovar. Però també esperem el compromís de l’Administració a nivell de país per cobrir les problemàtiques de les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona.

tornar a actualitat