Les empreses dels polígons de Terrassa s’activen per fer projectes compartits

20 de desembre de 2023

El passat 5 de desembre, a la sala d’actes del Vapor Gran de Terrassa, la UPIC vam presentar el treball que hem elaborat per al Servei de Promoció Industrial de l’Ajuntament, centrat en la detecció de 4 projectes col·laboratius als polígons, a les empreses i el teixit econòmic de la ciutat.

El projectes que s’han fet aflorar formen part de 4 àmbits: gestió mancomunada de residus, autoconsum col·lectiu d’energia renovable i comunitats energètiques, mobilitat compartida i creació d’una marca de la manufactura terrassenca.

Durant la sessió Sònia Bartrés, responsable de projectes de la UPIC, va exposar en quin estat de maduresa es troba cada àmbit d’actuació, quines empreses s’hi han interessat i quins beneficis, calendari i pressupost requereixen les accions a endegar, a més d’explicar casos d’èxit en d’altres poblacions.

L’objectiu de la jornada va ser impulsar la col·laboració entre empreses i també entre els sectors públic i privat per aconseguir avançar en la sostenibilitat i en la responsabilitat social.

tornar a actualitat