MÉS DE 50 PAE I CAMBRES DE COMERÇ A L’ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES DE LA UPIC, AMB LA PRESÈNCIA DEL DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, AGUSTÍ SERRA

30 de juny de 2022

Dilluns 27 vam celebrar l’assemblea de la UPIC a la seu de la Cambra de Terrassa, a la qual van assistir representants dels 52 Polígons d’Activitat Econòmica i 8 Cambres de Comerç associades a l’entitat.

Xavier Sunyer, president de la UPIC i vocal de Comitè Executiu de la Cambra de Barcelona, va donar per iniciada l’assemblea amb unes paraules de benvinguda a càrrec de Ramon Talamàs, president de la Cambra de Terrassa per, posteriorment, donar pas a la directora de l’entitat, Sílvia Solanellas, que va exposar les accions endegades durant el I semestre del 2022. L’Assemblea va ratificar la gestió duta a terme i va aprovar els comptes 2021, amb uns resultats que consoliden la trajectòria exitosa de la UPIC.

Amb una aposta clara per la transformació dels PAE del nostre país, des del 2005 la UPIC desenvolupa la seva activitat arreu del país duent a terme projectes de creació, dinamització i digitalització d’associacions i Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), plans d’acció territorials, diagnosis d’infraestructures, implementació de Comunitats Energètiques Locals, gestió mancomunada de residus o plans de mobilitat, entre molts altres (www.upiccambra.cat).

Una aposta que des del seu inici s’ha basat en una entesa necessària entre el sector públic i el privat com així ho demostren la majoria dels 30 projectes que la UPIC desenvolupa actualment on empreses i associacions de polígons treballen colze a colze amb ajuntaments, consells comarcals, AMB, Generalitat de Catalunya, cambres de comerç i partners de la UPIC en àmbits tan diversos com l’associacionisme, la mobilitat, l’eficiència energètica, la circularitat, la resiliència, la seguretat o les infraestructures.

Amb aquesta mirada, l’assemblea del I semestre 2022 de la UPIC va comptar amb la participació especial d’ Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, el qual va oferir la seva perspectiva de la realitat dels PAE al nostre país i la política activa d’atenció a les necessitats de les empreses en l’àmbit de la planificació, la gestió i l’execució urbanística.

Les associacions assistents, representants de més de 1.000 empreses d’arreu de Catalunya, van poder debatre a l’entorn de problemàtiques com la manca de sòl per a activitat econòmica, especialment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la transformació d’usos o el canvi de paràmetres urbanístics demandats per les empreses. Però també van conjurar-se per seguir treballant plegats, en una veritable xarxa de xarxes, en accions que millorin la realitat dels PAE de Catalunya.

tornar a actualitat