PAE3040, LA TRANSFORMACIÓ A PARTIR DE LA INNOVACIÓ COL.LABORATIVA I SOSTENIBLE

22 d'octubre de 2020

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Cambra de Comerç de Barcelona van convidar la UPIC el passat 15 d’octubre a exposar la seva visió de com els Polígons d’Activitat Econòmica han d’afrontar els reptes generats per la conjuntura actual de crisi econòmica i social mundial. En aquests moments d’incertesa, és essencial reactivar i transformar la indústria al nostre país i adreçar-la cap a la internacionalització, la innovació i la transició energètica. Els PAE han de caminar, doncs, cap a un nou model que faciliti aquests nous reptes, un PAE3040 que treballi des de la cooperació per crear veritables comunitats d’activitat eficients, innovadores i sostenibles.

tornar a actualitat