TAULA 2 “CAP A UNS PAE ECOSOSTENIBLES”

29 de setembre de 2023

Moderada per Sílvia Solanellas, directora de la UPIC, la taula va aprofundir en noves mirades a l’entorn de la sostenibilitat als PAE des de la perspectiva del món públic i privat. El director de l’ACA, Samuel Reyes, va incidir en els reptes de l’accés i la circularitat de l’aigua a la indústria i als polígons en un context d’emergència climàtica, però també va alertar de la necessitat d’analitzar la resiliència d’aquests polígons, un fet que administracions i empreses no estan duent a terme.

Marta Angerri, directora de Finançament Europeu i Afers Públics, Sostenibilitat i RSC d’Ametller Origen va emmarcar el projecte Agroparc Penedès a Gelida dins de la seva política de sostenibilitat corporativa, una iniciativa d’agroindústria i energies renovables amb una minimització de la petjada hídrica i de carboni, únic a Europa i model per a futures actuacions empresarials.

Per la seva banda, l’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, va subratllar l’estratègia del municipi per transformar els seus 3 PAE, amb empreses industrials i logístiques punteres, cap a models de màxima sostenibilitat tenint en compte un entorn marcat per la Serra de Collserola i grans infraestructures de comunicació. Models que passen per processos d’implantació de comunitats energètiques i projectes col·laboratius en circularitat i innovació.

Finalment, Francesc Ribera, gerent del Cluster de l’Energia Eficient de Catalunya, alertà sobre la necessitat d’introduir les energies renovables en el dia a dia de l’empresa i dels plans d’acció dels PAE, en línia amb el nou instrument de comunitats energètiques, que té en compte no només l’autoconsum col·lectiu sinó també la biomassa, l’eòlica, l’eficiència energètica o la mobilitat sostenible.

https://www.youtube.com/watch?v=yYcJH-1WhSM&t=1s

tornar a actualitat