TAULA 3 “COM SUPERAR LES BARRERES NORMATIVES I ADMINISTRATIVES A L’URBANISME”

29 de setembre de 2023

Moderada per Maria Buhigas, Arquitecta en Cap de l’Ajuntament de Barcelona, la taula va aprofundir en les diferents mirades públiques i privades a l’entorn de l’urbanisme.

Agustí Serra, Director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, va apuntar els diferents reptes del planejament i la gestió urbanística municipal i supramunicipal existents a nivell administratiu i formatiu, entre d’altres, i va reclamar intensificar el coneixement dels procediments establerts per guanyar en eficiència i agilitat.

Sílvia Fernàndez, alcaldessa d’Agramunt, va assenyalar l’estratègia basada en un treball conjunt dels equips de promoció econòmica i d’urbanisme de l’Ajuntament per fer front als nous reptes del municipi. Una estratègia que amb el nou POUM i la col·laboració intensa amb l’INCASOL, els permetrà de generar noves hectàrees de sòl que oferiran espai per a nova activitat econòmica i futures ampliacions de l’activitat ja existent evitant, doncs, possibles deslocalitzacions.

Per la seva banda, Mauro Mas, Director Tècnic d’OUA, va confirmar els reptes apuntats per Agustí Serra tot exposant, a partir de l’experiència pràctica del despatx, un reguitzell de factors que haurien de ser millorats per part de tots els agents implicats en la generació d’un nou sòl o la transformació d’un sòl existent – Administració, Urbanista, Promotora, Propietat.

Joaquim Bordoy, Director Corporatiu de Construccions Rubau, va incidir en la necessitat d’aquesta reiterada eficiència i agilitat per part de l’Administració, municipal i supramunicipal, dins d’un entorn de màxima exigència per a l’empresariat amb alta volatilitat de preus de matèries primeres i components i canvis en les demandes dels consumidors, “velocitat, velocitat, velocitat”. Una agilitat que, va apuntar, ha d’anar de la mà d’una col·laboració constant entre els agents implicats.

https://www.youtube.com/watch?v=IhrJZ69b4Kc&t=3s

tornar a actualitat