LA UPIC, AL PARLAMENT DE CATALUNYA

12 de novembre de 2020

El passat 3 de novembre la UPIC va participar a la ponència de la comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya per exposar les consideracions i esmenes sobre el text de projecte de llei de les APEU (Àrees de Promoció Econòmica Urbana), admès a tràmit per la Mesa del Parlament el passat 28 de juliol i actualment en tramitació d’urgència.

Des del 2012, com a entitat implicada en la millora i la dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica del nostre país, la UPIC s’havia compromès amb el dibuix d’aquesta nova figura que al nostre entendre serà sens dubte un bon instrument per a la transformació dels PAE i del seu teixit empresarial. El caràcter d’adscripció obligatòria per a tots els titulars de dret de possessió de les naus i parcel·les destinades a allotjar activitat econòmica incloses en la delimitació d’un APEU, així com la regulació detallada i garantista del seu procediment de constitució, entre d’altres, confereixen a l’APEU l’oportunitat d’esdevenir un excel·lent punt de partida a la col·laboració público-privada tant desitjada i desafortunadament tan poc assolida en la relació PAE i administració pública.

tornar a actualitat