AJUTS I SUBVENCIONS

25 de juliol de 2021

Ajuts incentivadors a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable

A mitjans de setembre 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico publicarà la convocatòria d’ ajuts incentivadors a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable, amb 3 programes adreçats a les activitats econòmiques, els quals es detallen a continuació:

Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Per accedir a les bases de la convocatòria i més informació entreu a:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-renovables.

25 de març de 2021

RESOLUCIÓ EMC/813/2021, convocatòria préstecs projectes inversió i desenvolupament industrial

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8373, surt publicada RESOLUCIÓ EMC/813/2021, de 3 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial (ref. BDNS 554325).

El passat de 28 de desembre de 2020 es va publicar al DOGC núm. 8304, l’ORDRE EMC/228/2020, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

Article 4. Sol·licituds i termini de presentació
4.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i restarà obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s’exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.

Més informació:
Ordre EMC_228-2020, bases reguladores línea de préstecs inversions i desenv. industrial
Resolució EMC-813-2021 convocatòria línea de préstecs desenvolupament industrial

1 de gener de 2021

Programa General d’Inversió de la Diputació de Barcelona

A continuació trobareu els imports que la Diputació de Barcelona ha atorgat als Ajuntaments de les vostres localitats en el marc del programa general d’inversions. Aquests imports són per executar inversions a tot el municipi, també als PAE. En aquest sentit, a la línia 1 de projectes sostenibles, es poden presentar projectes de millora pels PAE.Més informació:
Veure Infografia
Veure Presentació

28 de Desembre del 2020

L’ARC obre una convocatòria de subvencions de 2 milions d’euros per fomentar l’economia circular. La convocatòria està adreçada a empreses, agrupacions i organitzacions empresarials i sindicats

Més informació:
https://govern.cat/gov/enfortiment-democratic/391726/arc-obre-convocatoria-subvencions-2-milions-euros-fomentar-economia-circular

24 de Novembre del 2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8278, de data 23 de novembre de 2020, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/2909/2020, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció, que es adjuntem.

Més informació:
Obrir PDF Informatiu

22 Octubre del 2020

IDAE: Programa d’ajuts per actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Concessió de subvencions del programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial. (regulat per les bases publicades al Real Decret 263/2019, de 12 d’abril).
Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i a Catalunya l’Institut Català d’Energia, n’és l’òrgan gestor.

Trets diferencials d ela Convocatòria a Catalunya
• Pressupost: 48.087.742 €
• Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs):
   – Tipologia 1 – millora processos industrials: 75.000€
   – Tipologia 2 – sistemes gestió energètica: 30.000€
• Import màxim d’ajut per projectes, en una mateixa ubicació industrial: 9.000.000€
• Règim reglat, és a dir, per ordre d’entrada.

Quines projectes són elegibles?
Actuacions amb una reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica. Comparar el consum específic (per unitat de producció) abans i després de l’actuació.
Energia final subministrada a la indústria, no incloent els subministres del sector de transformació de l’energia i les indústries de l’energia pròpiament.
NO es subvencionen la cogeneració ni la fotovoltaica o eòlica.

Qui es pot presentar?
PIME o una gran empresa del sector industrial, CNAE 2009 sigui: del 07 al 11, del 13 al 33 o del 35 al 39. Empreses de serveis energètics, contractada per planta industrial La convocatòria està oberta fins al 31 de desembre o fins l’esgotament dels fons.

Més informació:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/

22 Setembre del 2020

Convocatòria Programa MOVES II

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8226, de data 16 de setembre de 2020, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II) (ref. BDNS 523447).

El Reial decret 569/2020, de 16 de juny, regula el Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BOE núm. 169, de 17.6.2020), i acorda la concessió directa dels ajuts d’aquest Programa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Article 8
1. Termini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l’article 6 d’aquesta convocatòria comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible per a cada actuació, o com a màxim quan hagi transcorregut 1 any a partir de la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC, d’acord amb l’article 13 del Reial decret 569/2020, de 17 de juny.

Més informació:
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-per-una-mobilitat-eficient-i-sostenible

20 Juliol del 2020

El 23 de juliol s’obre la convocatòria “Cupons per la Competitivitat” d’ACCIÓ

La convocatòria 2020 dels Cupons és a punt d’obrir-se. Enguany incorpora més variants i tipologies que mai i, com sempre, s’exhaurirà en poc temps.

Tria el cupó que més s’adapti a les teves necessitats i prepara’t per sol·licitar-lo de seguida que s’obri.

Data final de presentació de sol·licituds
Fins exhaurir fons

Més informació:
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-accio-a-la-competitivitat-de-lempresa/

13 Juliol del 2020

S’aprova el nou programa MOVES 2020 per incentivar la mobilitat eficient i sostenible.

El passat 17 de juny de 2020 es va publicar el reial decret 569/2020 relatiu al programa per incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II). El programa, elaborat amb la participació de les comunitats autònomes i el sector, ha ampliat la seva dotació passant dels 45 milions de l’edició anterior a una dotació de 100 milions d’euros. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) disposa de 16 M€ per a Catalunya.

El MOVES II finançarà amb ajudes directes, la compra de vehicles elèctrics o híbrids endollables, la instal·lació d’infraestructura de recàrrega i de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, i com la implantació de plans de transport per empreses.

Més informació:
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20200623_noti_MOVES2